Sistem-atas-cip

Sistem-atas-cip (system-on-a-chip, SoC) merujuk kepada penyepaduan semua komponen komputer atau sistem elektronik lain ke dalam satu litar bersepadu (cip). Ia mungkin mengandungi isyarat digital, analog, bercampur, dan kerap kali fungsi frekuensi radio – semuanya di atas satu cip. Penggunaan tipikal SOC adalah dalam bidang sistem terbenam.

Struktur

Sistem-atas-cip tipikal terdiri dari:

  • Satu atau lebih teras mikropengawal, mikropemproses atau DSP.
  • Blok ingatan seperti ROM, RAM, EEPROM dan ingatan kilat.
  • Sumber pemasaan seperti pengayun dan gelung terkunci fasa.
  • Persisian seperti pemasa-pembilang, pemasa masa-nyata dan penjana kuasa-ketika-set semula.
  • Antara muka luaran (piawai industri) seperti USB, FireWire, Ethernet, USART dan SPI.
  • Antara muka analog seperti ADC dan DAC.
  • Litar pengatur voltan dan pengurusan kuasa.